Legalizacja pobytu nad Wisłą

Sposobów tworzenia miejsc i punktów, które mają za zadanie świadczyć pomoc osobom z obcym obywatelstwem jest mnóstwo, ale droga prowadzą do ich powstania zaczyna się zazwyczaj w tym samym źródle – działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Pracujących w nich ludzi cechuje ogromne zaangażowanie w działaniu na rzecz organizacji pozarządowych, pozyskiwaniu nowych środków pieniężnych i wypełnianiu innych celów statutowych.

Trzeba jednak pamiętać, że zakres świadczonej pomocy może być różny, jednak zauważalną cechą wspólną są zwłaszcza ludzie zgrupowani w zespół doradców i doradczyń, każdego dnia zdobywającego nową porcję wiedzy i kompetencji. Wszyscy są na pierwszych liniach kontaktu z cudzoziemcami. Ich główną ambicją jest sprawna i profesjonalna pomoc wszystkim potrzebującym osobom.

Legalizacja pobytu – obsługa w sektorze pozarządowym

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie sektor pozarządowy w głównej mierze tworzy i nadzoruje pomoc osobom z obcym paszportem. Wśród wolontariuszy i pracowników sektora pozarządowego daje się odczuć pozytywną energię, która może wytworzyć siłę mogącą zmienić niewystarczające działania państwa w tym zakresie. Samorządowi urzędnicy nie mogą wówczas udawać, że nic w tej dziedzinie nie da się zmienić.

Jedyną słuszna odpowiedzą jest chęć ścisłej współpracy. Dzięki temu miejskie urzędy zaczynają wspierać pod względem finansowym, często jednak ograniczając się wyłącznie do tej formy pomocy. Istotę problemu i jego rozpracowanie pozostaje na barkach sektora pozarządowego.

Pomoc w nadaniu obywatelstwa polskiego w Punktach Obsługi Cudzoziemców

Jednym z pierwszych założeń jest włączenie cudzoziemców w myślenie o nowym państwie. Osoba z obcego państwa staje się mieszkańcem nowego, więc państwowe urzędy powinny potraktować ich tak, jak swoich pozostałych obywateli. W teorii brzmi to wszystko interesująco. Przechodząc jednak w praktyczne wnioski, konieczna jest zmiana w myśleniu o pojęciu nowego „obywatela”. Z przedefiniowaniem pojęcia wiąże się wiedza o tym kto jest naszymi nowymi obywatelami, a zwłaszcza świadomość problemów, z jakimi się spotykają.

Karta pobytu dla cudzoziemców spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem. Powodem była przewlekłość postępowań. Tworzyło to błędne nastawienie do instytucji administracji publicznej jako biurokratycznych, źle działających, a nawet wysuwano podejrzenia o działalność niezgodną z prawem.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie może być przywilejem

Konieczne jest jednak to, by sektor pozarządowy nie zastępował państwowych urzędów. Wzięcie części z ich obowiązków nie jest właściwym rozwiązaniem. Skuteczność w działaniu organizacji pozarządowych ma na celu sprawić, by państwo włączyło się w takie działania i wzięło pełną odpowiedzialność za swoich nowych obywateli.

Dowiedziono już, że zmiany dają się łatwiej osiągnąć w sytuacji, gdy państwo włącza się w procesy asymilacji bez nadmiernego przekonywania. Wszystkim chodzi przecież o uporanie się z nową rolą bycia gospodarzami, dla których główną cechą jest otwartość wobec nowych sąsiadów. Gotowość do nawiązywania międzykulturowego dialogu na równych zasadach może stać się powszechną.

autor: TM

foto: Pixabay

Może Ci się również spodoba

Shares