Profile aluminium i wyroby przemysłowe

Stopy aluminium, które przeznaczone są do przeróbki plastyczne są przede wszystkim stopami zawierającymi magnez, mangan oraz miedź. Poza nimi są jeszcze dodatki pod postacią krzemu, niklu, żelaza, cynku, chromu i tytanu. Wszystkie razem przerabiane są w sposób plastyczny na zimno lub gorąco, by mogły powstać pręty, rury, blachy, taśmy, druty i kształtowniki.

Stopy aluminium i własności mechaniczne

Warto pamiętać, że dodatki stopowe ulegają rozpuszczeniu w aluminium, a więc od strony aluminium na wykresach z równowagą fazową istnieją stałe roztwory graniczne. Kilka pierwiastków określany jako stopowe powoduje tak zwane fazy międzymetaliczne twarde i kruche o sześciu określonych wzorach.

Wymienione fazy międzymetaliczne mogą tworzyć się też między dodatkami stopowymi. W takich stopach, gdzie struktura w stanie równowagi składa się nie tylko z roztworu stałego granicznego ale również z dyspersyjnych wydzieleń wtórnych składających się z faz międzymetalicznych, które dają kształtować swoje własności przez obróbkę cieplną.

Taśmy aluminium i ich obróbka

Proces obróbki cieplnej stopów aluminium polega na wzmocnieniu stopów aluminium poprzez dokonanie przeróbki plastycznej na zimno, utwardzanie wydzieleniowe lub też obróbkę cieplno-mechaniczną. Samo utwardzanie wydzieleniowe to inaczej nazwa obróbki cieplnej składającej się z z przesycania i starzenia (w sposób naturalny bądź w bardzo wysokich temperaturach).

Do procesu utwardzania wydzieleniowego przeznacza się zwykle stopy z zakresu składów niższych od granicznej rozpuszczalności jednego ze składników. Mowa o stopowym w roztworze podstawowym. Taki proces przesycania stopów aluminium działa na zasadzie nagrzania ich do temperatury sięgającej ponad linię graniczną rozpuszczalności (temperatura waha się między 430-535° C w zależności od gatunku stopu), wygrzaniu w tej temperaturze w celu rozpuszczenia faz międzymetalicznych w roztworze granicznym i jego ujednorodnienia oraz szybkim chłodzeniu.

Profile aluminium i ich struktura

Warto pamiętać, że w stopach i w strukturze, których na granicach roztworu stałego działa eutektyka, temperatura przesycania powinna wówczas wynosić nawet do 30°C mniej od temperatury występującej podczas przemiany eutektycznej, aby nie doprowadzić do nadtopienia składnika o niższej topliwości, jakim jest właśnie eutektyka . Takie stop aluminium po przesycaniu posiada strukturę jednorodną złożoną z kryształów pochodzących z przesyconego roztworu stałego.

Dodajmy, że największa liczba prac naukowych i badawczych, które poruszają kwestię teoretycznego opisania zmian, jakie zachodzą w strukturach podczas przesycania i starzenia została wykonana na stopach Al-Cu. Przykładowo struktura stopu AM 5 po przesycaniu jest jednorodnym przesyconym roztworem, zawierającym 4% miedzi w temperaturze otoczenia. Natomiast w stanie równowagi stop powinien oznaczać się strukturą roztworu o zawartości niecałego pół procenta miedzi. Powstawanie takiej struktury dzięki roztworowi przesyconemu może odbywać się w temperaturze otoczenia lub podwyższonej.

Może Ci się również spodoba

Shares